piątek, 18 sierpień 2017 07:42

Program Ochrona i Promocja Zdrowia 2017

W okresie od marca 2017 do grudnia 2017 roku  w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane jest zadanie publiczne z zakresu „Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym”.

poniedziałek, 18 wrzesień 2017 07:01

Rehabilitacja poprzez dramę c.d.

Od 1 kwietnia 2017 r. zaczęliśmy kolejny etap  projektu pt.: ”Rehabilitacja poprzez dramę", dofinansowanego ze środków PFRON, który będzie trwał do 31 marca 2018 r. Jego celem jest m.in. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

środa, 19 październik 2016 12:12

Program Ochrona i Promocja Zdrowia 2016

W okresie od marca 2016 do grudnia 2016 roku  w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane jest zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowaniu zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonowania, podnoszenia  i podtrzymywania umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcji życiowych w celu wyrobienia w sobie nawyku zdrowego stylu życia.

środa, 19 październik 2016 11:40

Rehabilitacja poprzez dramę

Od kwietnia 2016 zaczęła się kolejna edycja projektu „Rehabilitacja poprzez dramę” dofinansowanego ze środków PFRON,  która będzie trwała do 31 marca 2017 r.

sobota, 24 listopad 2012 23:42

Terapia

Profesjonalnie, indywidualnie, życzliwie.

sobota, 24 listopad 2012 23:40

Cele

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy realizujemy poprzez

sobota, 24 listopad 2012 23:33

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy.