środa, 19 październik 2016 12:12

Program Ochrona i Promocja Zdrowia

W okresie od marca 2016 do grudnia 2016 roku  w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane jest zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowaniu zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonowania, podnoszenia  i podtrzymywania umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcji życiowych w celu wyrobienia w sobie nawyku zdrowego stylu życia.

środa, 19 październik 2016 11:40

Program PFRON

Od kwietnia 2016 zaczęła się kolejna edycja projektu „Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON,  która będzie trwała do 31 marca 2018 r.

sobota, 24 listopad 2012 23:42

Terapia

Profesjonalnie, indywidualnie, życzliwie.

sobota, 24 listopad 2012 23:40

Cele

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy realizujemy poprzez

sobota, 24 listopad 2012 23:33

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy.