PFRON ŚDS

PFRON ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje projekty, dofinansowane ze środków PFRON. Obecnie jest to projekt "Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch". Nasze poprzednie, zakończone już programy to m.in.: "Rehabilitacja poprzez dramę" i "Aktorzy i Liderzy".

 

REHABILITACJA POPRZEZ DRAMĘ

Projekt ten był kontynuacją grupowych zajęć z dramy realizowanych w latach 2013-2016. Do udziału w projekcie rekrutowane były osoby spośród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, powyżej 18 roku życia, zamieszkałe na terenie Powiatu Gdańskiego z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi – 28 osób.
Zajęcia odbywały się w dwóch formach:
- grupowe zajęcia z dramy,
- grupowe zajęcia z psychologiem.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania psychofizycznego osób niepełnosprawnych poprzez kompleksową rehabilitację (indywidualne zajęcia z rehabilitantem, logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz treningi samodzielnego funkcjonowania), usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, utrwalenie posiadanych umiejętności oraz dążenie do jak największej samodzielności beneficjentów.

Realizowane były zajęcia z dramy i  psychologiem, odbywające  się w małych grupach, które miały na celu podniesienie umiejętności efektywnej komunikacji, empatii  wśród uczestników jak również dały możliwość wyrażenia siebie, własnych uczuć, myśli, doświadczeń.

Drama pozwala im na wyrażanie emocji nie tylko słowami, ale i ruchem, gestem czy mimiką, uczy rozpoznawania emocji, nazywania, panowania nad nimi, tworzenia warunków dla doświadczania, dzięki naturalnym możliwościom przeżywania. Dzięki pracy nad emocjami w I etapie beneficjenci projektu uczą się patrzenia w głąb siebie. Jest to niezmiernie istotne podczas następnych faz, gdzie w trakcie pracy twórczej nad spektaklem emocje odgrywają pierwszoplanowe zadanie. Aktor na scenie musi odwoływać się do przeżyć związanych z własnym życiem. Rozpoznawać w sobie i zagrać na scenie smutek, złość miłość.

Ważnym elementem było również uczenie języka migowego. Uczestnicy, którzy mieli już w poprzednich latach „migowy” chętnie poznawali nowe słowa. Co więcej  język migowy wpłynął na ich  pamięć ciała. Uczestnicy, którzy słabo mówią pamiętali gesty, których się uczyli na zajęciach z języka migowego dzięki czemu mogli komunikować swoje potrzeby.  Korzyść z nauki języka migowego odniosła również  grupa osób, które nie mówią, chociaż nie mają wady słuchu (osoby z autyzmem, z bardzo ograniczonymi możliwościami wypowiadania się werbalnego). Podopieczni zaczęli chwilami wykorzystywać znaki migowe do codziennej komunikacji w ośrodku. Wyraźny progres nastąpił w rozumieniu znaków migowych jako języka, w którym można się wypowiadać poza  mową werbalną. Język migowy nie wydaje się już nikomu z podopiecznych ani opiekunów dziwnym tworem, ale już postrzegany jest jako narzędzie komunikacji dostępne dla osób niemówiących.

Końcowym efektem zajęć dramowych było przedstawienie, w którym główną rolę odegrali nasi podopieczni. Dzięki byciu w rolach innych osób, nasi uczestnicy mogli wykorzystywać swoje ciało do ukazania charakteru ruchu innych postaci (pomaga to w świadomości własnego ciała), wzbogacenie gestów, mimiki, mowy ciała, wyczuwaniu przestrzeni i jej wykorzystaniu, jak również pomaga przeżywać różne sytuacje, w których wzrasta świadomość samych siebie, innych ludzi oraz świata, w którym żyjemy.

W latach ubiegłych przygotowaliśmy przedstawienia:

- Projekt Człowiek

- Krótki Spektakl o Miłości

- Trzej Kosmonauci

AKTORZY I LIDERZY -  NOWY WYMIAR SAMODZIELNOŚCI

Od 1 kwietnia 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy realizował kolejny, trzyletni projekt, dofinansowany ze środków PFRON, pt. "Aktorzy i liderzy - nowy wymiar samodzielności". Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 30 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy, ze względu na poziom funkcjonowania i rodzaj niepełnosprawności.

Zajęcia były kontynuacją projektu ”Rehabilitacja poprzez dramę”, który korzystnie wpłynął na holistyczny rozwój beneficjentów. W obecnym projekcie zostały wprowadzone innowacje takie jak videotrening umiejętności społecznych, którego zadaniem jest filmowanie sytuacji związanych z codziennością osób niepełnosprawnych. Zarejestrowane materiały video nagrane przez specjalistów w tym zakresie, będą miały za zadanie modelować właściwe zachowania w pokonywaniu problemów dnia codziennego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz związanych z tym przeżyć. Dodatkowo, w ramach zajęć projektu realizowane będą zajęcia z fizjoterapeutą i psychologiem.

Program zajęć opracowany był odpowiednio do potrzeb każdego beneficjenta na podstawie obserwacji, wywiadu z opiekunami oraz z samym beneficjentem, a także na podstawie wniosków własnych specjalisty. W czasie spotkań każdy podopieczny ma możliwość poprawy funkcjonowania psychofizycznego, zgodnie z harmonogramem projektu.

Filmowe podsumowanie II cz. projektu „Aktorzy i Liderzy - nowy wymiar samodzielności” był efektem rocznej  pracy uczestników projektu. Towarzysząca działaniom kamera służyła do zapisu etapów przygotowań, wyjść uspołeczniających, ale przede wszystkim pozwoliła naszym podopiecznym doświadczyć wszystkich etapów tworzenia filmu – od scenariusza do gotowego produktu. Każda  z trzech grup stworzyła własną, filmową refleksję o sile i mocy, które są w nas samych, a z których bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Filmowe podsumowanie miało miejsce 9 marca 2020 r. w kinie na Bursztynowym Szlaku mieszczącym się w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34.

POKONUJEMY BARIERY PRZEZ MUZYKĘ I RUCH

Od kwietnia 2021 r. rozpoczął się kolejny projekt. Za nami magiczne warsztaty z tańca orientalnego z Jadwigą Możdżer pełne kolorów i klimatu Indonezji. Zaczarowały nas przepiękne stroje i płynne ruchy taneczne rodem z Bali. Poruszyły nasze serca niezwykłe opowieści z dalekiego kontynentu i cudowna muzyka. Kontynuowaliśmy naszą przygodę z muzyką na VII Letnim Festiwalu Muzycznym Gminy Pruszcz Gdański 24.06.2021 r, w Wiślinie urzekł nas koncert Gorące rytmy Ameryki Łacińskiej, Afryki i Europy. W sierpniu 2021 r. byliśmy w Straszynie, na koncercie Accordion Virtuoso, w amfiteatrze w Rotmance na koncert piosenki francuskiej L'Aperitif i do Centrum Rekreacji w Juszkowie – na koncert muzyki filmowej i musicalowej.